2017. december 10., vasárnap

Beszámoló a rajzversenyrőlBESZÁMOLÓ
A TÁMOP 3.3.14.A-/1-2013-0119 számú „Együtt az egészséges életmódért” című pályázatunk 2016/2017-ben megvalósított programja egy rajzverseny volt, amit a két intézmény tanulói között hirdettünk meg. A verseny 2017. áprilisában került meghirdetésre három témakörben, melyek a következők voltak:
1.      Víz Világnapja,
2.      Föld Világnapja,
3.      Madarak és Fák Világnapja.
A verseny lebonyolítását úgy valósítottuk meg, hogy az Iregszemcse Deák Ferenc Általános Iskola diákjai által készített alkotásokat eljuttattuk Győrbe, és a győri Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóinak alkotásait intézményünkbe küldték. Az iskolák a saját tanulói és a testvériskola diákjai által készített alkotásokat zsűrizték, és az eredményt visszaküldték az „alkotó” intézménynek. A művek beadási határideje 2017.május 10. volt, és az átjuttatást 2017.május 24-ig kellett megoldaniuk az intézményeknek. A rajzok bármilyen kétdimenziós technikával készülhettek, A4-es méretben. (A pályázati kiírásban kikötésként szerepelt a kétdimenziós technika, de tanulóink kreativitása a háromdimenziós világba is átcsapott, ezeket az alkotásokat sem zártuk ki a versenyből, mert sérülésmentesen el tudtuk juttatni a testvériskola számára.)
A zsűrizés a győri iskolában a diákok feladata volt, szavazóládás megoldással. A munkák számozást kaptak és a név a mű hátoldalán volt található, így részrehajló voksolás nem történhetett. Az iregszemcsei iskolában kibővítettük a szavazók körét: a szülőket és az intézményünkbe látogató felnőtteket is megkértük, hogy szavazzanak a kifüggesztett pályamunkákra. Az eredetileg meghirdetett három kategória közül az iregszemcsei gyerekektől két kategóriában érkeztek alkotások (2., 3. kategória), a győri iskola diákjai mindhárom kategóriában neveztek munkáikkal.
A győri gyerekek 15 alkotást küldtek, míg az iregszemcsei tanulóktól 41 pályamű érkezett. Az intézmények a rajzverseny eredményét az ünnepélyes tanévzáró keretein belül hirdették ki.
A helyezések a következők:
Győri Radnóti Miklós Általános Iskola:
1.      Víz Világnapja kategóriában: 
1.helyezett: Oravecz Lilla 6.o.
2.helyezett: Pent Hadassa 6.o.
3.helyezett: Oravecz Anna 6.o.
1.      Föld Világnapja kategóriában:
1.helyezett: Józsa Lili – Horváth Luca 7.o.
2.helyezett: Huszár Dorina 7.o.
3.helyezett: Micskó Viktória Barbara 7.o.
2.      Madarak és Fák Világnapja kategóriában:
1.helyezett: Egervári Eszter 8.o.
2.helyezett: Vörös Nina 5.o.
3.helyezett: Oravecz Lilla 6.o.
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola:
1.      Víz Világnapja kategóriában nem érkezett alkotás
2.      Föld Világnapja kategóriában:
1.helyezett: Fejes Inez 3.o.
2.helyezett: Macher Rózsa 5.o.
3.helyezett: Orsós Fanni 7.o.
3.      Madarak és Fák Világnapja kategóriában:
1.helyezett: Béres Gabriella 8.o.
2.helyezett: Csonka Barbara 5.o.
3.helyezett: Horváth Kinga 8.o.
Témaválasztásunk indoklása:
Az egészséges életmód számunkra és tanulóink számára nem csupán a testmozgást, egészséges táplálkozást, hanem a környezetvédelmet is jelenti. A víz, Föld, madarak, fák ugyanúgy az egészséges fizikai és mentális élet, az egészséges környezet összetevői, amelyre minden új generációnak meg kell tanulnia vigyázni, építeni és szépíteni, hogy az elkövetkező korok számára az egészséges életmód valóban egy követendő életformát jelentsen.
Tanulóink fantasztikus alkotásokat nyújtottak be, melyeken látszott az, hogy megérintette őket a témák fontossága, mély mondanivalójú, precíz, kidolgozott pályamunkák készültek. A technikák és a megvalósítások is nagyon eltérőek, változatosak voltak; voltak zsírkrétával, festékkel, ceruzával, filccel készített pályamunkák. Megvalósítás szempontjából is érdekes műveket kaptunk: montázst, nyomatot, vágott-ragasztott alkotást, képregényszerű feldolgozást is nyújtottak be a diákok.
A két iskola közötti kapcsolat a TÁMOP 3.3.14.A-/1-2013-0119 számú „Együtt az egészséges életmódért” című pályázatunk benyújtása óta jól működött, bár a fenntartási időszak alatt az anyagi keretek beszűkülése miatt a gyerekek kevésbé ismerték meg egymást. Az eredeti tanulói gárda, akikkel a pályázatot elkezdtük, már elballagott mindkét intézményből, így a mostani diákközösségek olyan közvetlen viszonyt, mint pályázat megvalósításában aktívan részt vevő tanulóink között kialakult, már nem ápolnak.
A két intézmény közötti jó kapcsolat azonban maradandó, diákjaink megismerhetik egy nagyváros általános iskolájának életét, és azt is megtapasztalhatják, hogy miben különböznek a két iskola diákjainak tanulási szokásai, mennyiben más a hozzáállásuk a társadalmi normákhoz, mi a véleményük a környezetvédelemről, az egészséges életről. Mivel intézményünk a hátrányos helyzetű kistérségek közé sorolt Tamási Kistérség egyik településén található, tanulóinkban is mély nyomot hagyott a két tanulócsoport közti különbség mind gondolkodásban, mind motivációban. Tanulóink többsége ugyan kevésbé jó képességű gyerekek, de természetközelségükkel és naturisztikus gondolkodásmódjukkal inkább tartják fontosnak a természetvédelmet, mint az egészséges táplálkozást vagy a mentális felkészültséget. A győri diákok ezzel szemben a pályázati témák tudományok felőli megközelítésében, a tudományos feldolgozásban nyújtottak jobb teljesítményt. Mindenképpen tanulságos volt mindkét intézmény számára a testvériskolai együttműködés az elmúlt években.
Iregszemcse, 2017. december 9.                                                                        

                                                                                                                  Gyócsi Edit
                                                                                                              intézményvezető
            Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
 

2017. június 10., szombat

A rajzversenyre érkezett képek II.

Iregszemcsei tanulók képei
A rajzversenyre érkezett képek I.

Győri tanulók képei